mms

Privacy verklaring

Multimedia-Solutions.nl hecht uiterste waarde aan de zorgvuldige omgang met gevoelige persoonsinformatie. Alle informatie die door Multimedia-Solutions.nl zowel elektronisch als fysiek wordt opgeslagen is uitsluitend toegankelijk voor bij Multimedia-Solutions.nl werkzame personen, tenzij anders omschreven in deze Privacy Voorwaarden.

Met het bezoeken van de websites die worden aangeboden door Multimedia-Solutions.nl verklaart u automatisch akkoord te gaan met de voorwaarden gesteld in deze Privacy Voorwaarden. Indien u vragen heeft aangaande de inhoud van deze Privacy Voorwaarden kunt u contact opnemen via info@multimedia-solutions.nl.

Welke informatie over klanten verzameld Multimedia-Solutions.nl?

Het is mogelijk dat er op de sites van sommige van onze Business Partners ook gebruik wordt gemaakt van cookies. Over de betrouwbaarheid en/of functionaliteit van deze cookies heeft Multimedia-Solutions.nl geen controle.

Stelt Multimedia-Solutions.nl de opgeslagen informatie ter beschikking aan derden?
De "Internet Corporation for Assigned Names and Nummers" ("ICANN") heeft de elektronische opslag van bepaalde persoonsgegevens tijdens de registratie van domeinnamen verplicht gesteld. Onder deze informatie valt onder meer uw volledige naam, postadres, telefoon nummer, e-mail adres en indien beschikbaar ook uw fax nummer.

ICANN vereist de publiekelijke ter beschikking stelling van bovenstaande gegevens, samen met de aanmaak- en verloopdatum van uw domeinnaam en het adres van de (name)server waarop uw domeinnaam is aangesloten. Deze informatie is publiekelijk opvraagbaar via een zogenaamd "poort 43" WHOIS programma. Deze gegevens zullen wij verderop betitelen als uw "WHOIS informatie".

Merk op dat wij geen controle hebben over de wijze waarop het publiek met uw WHOIS informatie omgaat..

Commerciële doeleinden:
Multimedia-Solutions.nl stelt over haar klanten geen informatie voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Hierop gelden enkele uitzonderingen, nmlk:

Hoe veilig is de informatie die Multimedia-Solutions.nl van mij heeft?
Alle communicatie die verloopt via de website van Multimedia-Solutions.nl vind plaats via een beveiligde SSL-verbinding dat de ter beschikking gestelde informatie codeert waardoor het onleesbaar is voor derden.

De database waarin uw data wordt opgeslagen is uitsluitend toegankelijk voor bij Multimedia-Solutions.nl werkzame personen.

Welke informatie is voor mijzelf toegankelijk?
Alle informatie die door uzelf is ingevoerd via de Multimedia-Solutions.nl -website is voor u toegankelijk, mits u bent ingelogd onder uw eigen gebruikersnaam. Informatie waarop dat van toepassing is, kan naar eigen inzicht worden gewijzigd.

Bij eventuele wijzigingen worden doorgaans de gegevens die u oorspronkelijk aan Multimedia-Solutions.nl heeft overgedragen om veiligheidsredenen echter nog wel opgeslagen. U heeft hier echter niets meer mee van doen.

Koppelingen
De door Multimedia-Solutions.nl aangeboden websites bevatten koppelingen naar websites van derden. Houd er rekening mee dat Multimedia-Solutions.nl niet verantwoordelijk is voor de wijze waarop deze websites omgaan met de privacy van haar bezoekers.

Handelingsbekwaam
Multimedia-Solutions.nl verkoopt geen producten aan personen onder 18 jaar die niet getrouwd zijn (geweest), in staat van hechtenis verkeren of onder curatele zijn gesteld.

Opmerkingen
Indien u ervoor kiest de website van Multimedia-Solutions.nl te bezoeken, stemt u automatisch in met de in deze privacy voorwaarden gestelde verklaringen en onze algemene voorwaarden. Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij uiteraard bereikbaar via info@multimedia-solutions.nl

Nieuw

Driehoek Meubelen

Driehoek Meubelen AaMSTERDAM

Skyline Productions

Skyline Productions

Dierenkliniek Delfland

  Dierenkliniek Delfland

Loswaldebonnen

Stichting Loswal de Bonnen. Geheel vernieuwde  website CMS systeem,
 Responsive dus goed te zien van desktop computerschermen tot mobiele telefoons.

Quick contact